‘Lessons learned’ van warmtepompprojecten

Nederlands Platform Warmtepompen

Op woensdag 28 november 2012 organiseert het NPW haar nationale najaarscongres warmtepomp. Dat wordt deze keer georganiseerd in het Turfschip te Etten‐Leur, de ‘Europese warmtepompstad van 2012’. Het thema is: ’Lessons learned – Warmtepompen op weg naar 2020’. Tijdens dit congres staat het delen van ervaringen uit gerealiseerde projecten en het daar lering uit trekken voor toekomstige warmtepompprojecten centraal.

Europese warmtepompstad van het jaar 2012
Etten‐Leur is medio dit jaar uitgeroepen tot ‘Europese warmtepompstad van het jaar 2012’. Dat zoiets niet zomaar gebeurd is, mag duidelijk zijn. Er is in Nederland de afgelopen jaren het nodige bereikt als het gaat om de toepassing van warmtepompen. De wijk Schoenmakershoek in Etten‐Leur is hiervan een goed voorbeeld. Hier zijn in ongeveer vijftien jaar ruim 1000 woningen gerealiseerd met een warmtepompsysteem. Voor de komende jaren staan er nog zo’n 500 woningen gepland die ook van een warmtepompsysteem voorzien zullen worden.
Veel partijen hebben zich ingespannen om te komen tot een duurzame wijk met goede, comfortabele woningen waaraan de warmtepomp een belangrijke bijdrage levert.

Uitgangspunten
Tijdens het wamtepompcongres komen de volgende zaken aan de orde, waarbij met name de ervaringen uit de wijk Schoenmakershoek centraal zullen staan. Wat waren de uitgangspunten om tot dit resultaat te kunnen komen en waarom is het gelukt om op grote schaal tot warmtepompsystemen te komen? Maar ook: wat ging er wel eens mis en waarom ging het in veel gevallen ook heel goed? Daarnaast komen de randvoorwaarden, de vertaling naar het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering aan bod. En last but not least: wat zijn uiteindelijk de bewonerservaringen?

Leren van het verleden en daar voor de toekomst je voordeel mee doen, dat is wat dit congres “Lessons learned’ de deelnemers wil bieden.

Meer informatie
Het congres vindt plaats op 28 november 2012, in het Turfschip te Etten‐Leur. De ontvangst is vanaf 12.00 uur met een inlooppunch, het officiële programma start om ca. 13.00 uur. U kunt zich van tevoren aanmelden via de website van het Nederlands Platform Warmtepompen (bron).

Datum: 28-11-2012
Agenda
Meest bekeken
  • Therma TP10 Renova Dakplaat
  • Isover Mupan Ultra XS
  • TEK Bouwsysteem
  • Eurofloor isolatieplaten
  • Prelasti S
  • UNI-Flexplug
  • Geisoleerde betonconstructies
RSS Twitter Linked In Facebook Mail Youtube